RSS

Značení „Éček“, aneb víme, co jíme?

04 úno

Vzhledem k stále rostoucímu výskytu neinfekčních chronických onemocnění v souvislosti se způsobem života a výživou, bychom jako spotřebitelé měli převzít osobní zodpovědnost za své zdraví, s čímž souvisí zvýšení požadavků na míru naší informovanosti.

 V minulosti neexistovala povinnost značení konkrétních přídatných látek na obalu výrobku. Pouze při použití barviv zákon předepisoval upozornění „Přibarveno“ a při použití konzervačních látek „Chemicky konzervováno“. Množství používaných chemických látek ale zdaleka nedosahovala dnešních rozměrů. Rozmach přišel po roce 1989. Exploze používání těchto látek byla naštěstí roku 1997 následována přijetím zákona o potravinách*, který zaručuje, že se spotřebitel z obalu (většinou) dozví o jejich přítomnosti v potravině.


Pokud je potravina balená ve výrobě, musí být označena na obalu údajem o složení podle použitých surovin a přídatných látek:

  • Přídatné látky musí být vyjmenované v sestupném pořadí podle množství.
  • Přídatná látka se označí buď názvem látky (např. kyselina citronová) nebo číselným kódem E (např. E 330).
  • Tento kód se skládá z velkého písmene E, tří až čtyř číslic a v některých případech i konečného malého písmene (například E 150 b) či římské číslice v závorce (E 101 (i)).
  • K názvu nebo kódu přídatné látky musí být ještě uvedena kategorie, do které přídatná látka patří (např. barvivo, sladidlo, konzervant, zahušťovadlo atd.)
  • Některé přídatné látky spadají dle účelu použití do několika kategorií, ale uvádí se pouze název kategorie, která odpovídá účelu, pro který je látka v potravině použita.

Kód E zavedla EU pro přídatné látky, které byly podrobně zhodnoceny a schváleny na základě toxikologických studií. Tento kód je mezinárodní. Někdy se ale stává, že v zahraničí má látka, která se v České republice nepovažuje za přídatnou látku, svůj kód E (např. želatina, polyethylenglykol). Výrobci tak může vzniknout problém s označením.

V některých případech se však o přítomnosti přídatných látek nedozvíme. Povinnost uvést tyto látky neplatí:

  • Je-li největší plocha obalu menší než 10 cm2.
  • Je-li potravina balená mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele (např. samoobsluha si například přebalí kusy sýra) – novela zákona o potravinách už tuto povinnost ukládá.
  •  Taktéž není prodejce povinen umístit viditelné složení nebalené potraviny (např. nebaleného chleba v pekárně).
  • O složení jídel se samozřejmě nic nedozvíme ani v restauracích a jídelnách.
  • Také nám nikdo nesdělí přítomnost rozpouštědel, nosičů, použitých k ředění a aplikaci přídatných látek, dále použitých enzymů a pomocných látek používaných během výroby potravin – například na vymaštění plechů apod.

Přesné podmínky označování přídatných látek stanovuje vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek.

Přenos přídatných látek
Použije-li se při výrobě potravin surovina, která obsahuje přídatné látky, dochází tzv. přenosu přídatných látek. Použije-li například výrobce mražených krémů čokoládovou polevu obsahující emulgátor, dojde k přenosu emulgátoru do konečného výrobku, tedy zmrzliny. Na obale výrobku musí být uveden výčet všech složek potraviny – v tomto případě tedy nalezneme informaci, že daná zmrzlina obsahuje čokoládovou polevu, ale o přítomnosti emulgátoru se již nedozvíme.

Jsou však případy, ve kterých musí být přídatné látky přítomné díky přenosu uvedeny na obale konečného výrobku:

1. Je-li složka obsahující přídatnou látku v konečném výrobku okem rozeznatelná jako zvláštní součást potraviny a je-li současně přídatnou látkou barvivo (v našem případě čokoládové polevy na zmrzlině, by tedy výrobce nemusel uvést přítomnost emulgátoru, ale musel by se pochlubit použitými barvivy v polevě).

2. Je-li složka obsahující přídatnou látku vyrobena z chemicky konzervovaného polotovaru a přenosem bude koncentrace konzervantů (benzoanů, siřičitanů nebo sorbanů) v konečném výrobku vyšší než stanovené množství.

* Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcíchZákon byl od roku 1997 již několikrát novelizován. Koho by změny zajímaly, přikládám  aktualizované znění.

 

Vlastnosti: , , , ,

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: